Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina" jest posiadaczem Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi.

W roku 2022 przystąpiliśmy do Międzynarodowego programu EcoSchools (Eko-Szkoły).  W ramach realizacji programu w przedszkolu został opracowany projekt „Dobre rady na odpady”.

Główne cele projektu:

  • uświadamianie konieczności segregowania śmieci oraz propagowanie  selektywnej zbiórki odpadów i wykorzystania surowców wtórnych;
  • zmniejszenie ilości śmieci trafiających do pojemnika na odpady zmieszane;
  • wdrożenie do rozsądnego gospodarowania zasobami (np. papierem).

 

Efekty realizacji projektu:

  • kosze do segregacji odpadów w każdej sali przedszkolnej;
  • kompostownik w ogrodzie przedszkolnym do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych,
  • powstanie naturalnego/ ekologicznego nawozu dla roślin w przedszkolnym kompostowniku;
  • ponowne wykorzystanie odpadów, materiałów wtórnych - nadanie drugiego życia odpadom dzięki wykonaniu przez dzieci zabawek z tych materiałów,
  • zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych w przedszkolu,
  • wdrożenie dzieci, nauczycieli i rodziców do stosowania reguły: Refuse – Reduce - Reuse – Recycle.

 

Dzięki podjętym działaniom, osiągniętym efektom nasze przedszkole otrzymało Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi i dołączyło do międzynarodowego grona EcoSchools, dla których środowisko naturalne oraz edukacja ekologiczna jest ważnym aspektem życia.