Zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji

Zasady, harmonogram i kryteria rekrutacji dzieci do Przedszkola

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Informacje ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: system).
 2. Postępowaniem rekrutacyjnym obejmujemy dzieci:  
 3. urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie) 
 4. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, które mieszkają w Warszawie.
 5. Dzieci urodzonych w 2022 r. nie uwzględniamy w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać
  się o przyjęcie dziecka dopiero, 
  kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 6. Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
 7. Dzieci przydzielane są do poszczególnych oddziałów po zakończeniu rekrutacji.
 8. Rodzice dzieci, które mieszkają poza Warszawą, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.
 9. Dzieci sześcioletnie – muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w pierwszej klasie.
 10. Dzieci, które mają odroczony obowiązek szkolny – nadal odbywają przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 11. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) – mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. Jeśli dziecko nie zostanie przejęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku, burmistrz dzielnicy skieruje je do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 12. Dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 13. Jeśli rodzice chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  [!] Deklarację trzeba złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji – terminy określone są w harmonogramie. Jeśli rodzice nie złożą deklaracji, oznaczać to będzie, że rezygnują z miejsca dla dziecka w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.