O nas

Przedszkole nr 155 „Roztańczona Kraina” powołane zostało przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dnia 1 września 1976 roku. Jest zlokalizowane na terenie Dzielnicy Targówek. 

Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku przy ul. Bartniczej 6A. Wokół niego jest duży teren z zielenią ze sprzętem dla dzieci do zabaw.

W pierwotnym zamierzeniu architekta przedszkole było przeznaczone dla czterech oddziałów, dlatego posiada tylko cztery wielofunkcyjne, duże i jasne sale, dostosowane do potrzeb dzieci. W 2003 roku decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy został utworzony piąty oddział, w związku z czym przestronna sala do zabaw została zaadaptowana dla jego potrzeb.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oparciu o programy wychowania przedszkolnego i programy własne nauczycieli.

Treści edukacyjne, metody i formy pracy dostosowane są do wieku, możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci, a także służą ich wszechstronnemu rozwojowi.

Bogaty i różnorodny program zajęć dostosowany do wieku i zainteresowań dziecka, jak i stosowanie różnych metod nauczania umożliwią Państwa dzieciom przygotowanie się do rozpoczęcia edukacji w szkole. 

W pracy z dziećmi naszym celem jest:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań,
 • kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętności przeżywania sukcesu oraz radzenia sobie z porażkami,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz prace plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
 • przygotowanie dzieci należących do mniejszości narodowej do posługiwania się językiem mniejszości poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w oparciu o programy:

 • ,,Rozwój - wychowanie - edukacja" program wychowania przedszkolnego Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha
 • ,,Dar zabawy" program wychowania przedszkolnego B. Bilewicz-Kuźnia, S. Kustosz, K. Małek
 • ,,Zastosowanie darów Froebla w dziecięcej matematyce" -  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • „Wzory i obrazki” program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horne

oraz programy własne

 • ,,Tanecznym krokiem"
 • ,,Zabawy plastyczne"
 • ,,Mały plastyk"
 • ,,Zabawy tańcem i muzyką"
 • ,,Kim będę, gdy dorosnę?"
 • ,,Akademia Zdrowia Przedszkolaka"
 • ,,Podróż po Europie"
 • ,,Sprytna rączka" - program usprawniania manualnego ręki
 • ,,Z uśmiechem do przedszkola" - program adaptacyjny
 • ,,Przedszkolaków spotkania z kulturą" - program z zakresu edukacji kulturalnej.
 • ,,Bezpieczny przedszkolak"
 • ,,Oswoić emocje - z samym sobą i innymi"
 • ,,Dzieciństwo bez przemocy - stop agresji"
 • ,,Matematyka na wesoło - gry, zabawy i łamigłówki matematyczne"
 • ,,Anglojęzyczna literatura dziecięca" - program dla dzieci w wieku 3-4 lata
 • ,,Matematyka w kolorze klocków LEGO - program dla dzieci w wieku 3-4 lata

W przedszkolu realizowane są również innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli:

 • Zabawy w kodowanie
 • Historia Sztuki
 • Bajeczki nie tylko do poduszeczki
 • Nic w przedszkolu nie marnuję, nie wyrzucam, segreguję i buduję.
 • Ja, mama i tata - bawimy się w teatr
 • Mama, tata i ja - zabawy muzyczno-plastyczne

W przedszkolu realizujemy również inne programy i projekty, m.in.:

 • Program powszechnej dwujęzyczności ,,Dwujęzyczne dzieci"
 • Ogólnopolski program ,,Uczymy dzieci programować"
 • Projekt ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury"
 • Projekt edukacyjny ,,Mamy swoje prawa"
 • Mali wielcy odkrywcy
 • Piękna Nasza Polska Cała
 • Mamo, tato wolę wodę
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Spotkania z Leonem
 • Przyjaciele Zippiego
 • Czyściochowe Przedszkole
 • Sensosmyki
 • Czyste powietrze wokół nas

      oraz projekty własne opracowywane i dofinansowane w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

W codziennej pracy z dziećmi nauczycielki wykorzystują też elementy Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej wg Dennisona, pedagogiki zabawy, terapii baśnią, dramy i muzykoterapii  oraz pomoce dydaktyczne: dywan Tuputan, bumbumrurki, klocki Froebla, roboty Ozoboty, roboty Genibot, klocki LegoEducation, klocki rehabilitacyjne MOOVIE23, magiczny dywan, interaktywne tablice multimedialne.

Treści edukacyjne, metody i formy pracy dostosowane są do wieku, możliwości dzieci oraz służą ich wszechstronnemu rozwojowi.

Nauczycielki w pracy z dziećmi wykorzystują aktywizujące metody pracy, m.in.: 

 • Kinezjologia Edukacyjna wg Paula Dennisona
 • Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne
 • Pedagogika zabawy (KLANZA)
 • Muzykoterapia
 • Drama
 • Bajkoterapia
 • Praca metodą projektu
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss
 • Metoda Froebla
 • Tuputan - zabawy na dywanie
 • Dyscyplina bez nakazów
 • Czarny Teatr
 • Bum bum rurki
 • Metoda Carla Orffa

W Przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe prowadzone przez instruktorów w zakresie:

 • gimnastyki korekcyjnej
 • tańca
 • rytmiki.

Dodatkowo przez nauczycielki przedszkola prowadzone są koła zainteresowań - zajęcia plastyczne oraz zajęcia muzyczno-ruchowe. 

Dzieci objęte są również opieką psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda. pedagog specjalny oraz psycholog przedszkolny.

W ciągu roku szkolnego organizowane są różnorodne imprezy i uroczystości okolicznościowe, na które zapraszani są Rodzice, Dziadkowie i Opiekunowie dzieci.

Dla dzieci z grup starszych organizowane są wycieczki autokarowe oraz wyjścia do kina, teatru, czy muzeum. W maju, czerwcu i sierpniu organizujemy Dni otwarte i spotkania adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej nasze przedszkole zapewnia dzieciom bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Naszym sprzymierzeńcem i partnerem są przede wszystkim rodzice naszych wychowanków, którzy angażują się w życie przedszkola. Włączamy ich do udziału w piknikach, warsztatach, konkursach rodzinnych, wycieczkach czy Teatrze Rodziców "Bajkolandia".

Jesteśmy Laureatem Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka.

Posiadamy różne certyfikaty, m.in.::

 • Freblowskie przedszkole
 • Certyfikat Zielona Flaga
 • Przyjaciel Pól Nadziei
 • Laureat Warszawskiej Nagrody Wychowawczej im. Janusza Korczaka
 • Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 • Chronimy Dzieci
 • Varsavianistyczna Szkoła
 • Lokalny Ośrodek Edukacji Varsavianistycznej
 • Przedszkole z Energią
 • Przedszkole w Ruchu
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Szkoła z Prawami Dziecka
 • Miejsce Przyjazne Książce
 • Społecznie Zaangażowanej Placówki.

Wśród naszych nauczycieli jest dwoje laureatów nagrody Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ,,Artifex Docendi" (Mistrz Nauczania)

- Pani Marzena Jantas - Artifex Docendi 2018

- Pani Agnieszka Opara-Gałgan - Artifex Docendi 2017