Kadra

Prawidłowe funkcjonowanie przedszkola w ogromnej mierze zależy od wysoko wykwalifikowanej kadry. W naszym przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy wciąż systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swój warsztat pracy z dziećmi.

Kadra przedszkola to nie tylko nauczyciele, ale również personel administracyjno-obsługowy. Istotnym elementem w wychowaniu dzieci jest zgodne współdziałanie tych dwóch grup.

Żeby przedszkole funkcjonowało sprawnie i można było zrealizować wszystkie postawione cele, potrzebny jest dobrze zorganizowany zespół ludzi chętnych do działania. I taki zespół tworzą wszyscy pracownicy Przedszkola nr 155 „Roztańczona Kraina”.