Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r.

Zapisy na dyżur wakacyjny

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 19 kwietnia, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny:

  • dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych w szkołach podstawowych  korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
  • dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji, korzystają z zakładki "Zarejestruj się".

[!] Wniosek podpisany profilem zaufanym/e-dowodem/podpisem kwalifikowanym rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów.

[!] Wniosek, który nie został podpisany podpisem elektronicznym, rodzice składają w przedszkolu
lub szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

Od 3 kwietnia, od godz. 12.00 do 22 kwietnia, do godz. 16.00

Rodzice, którzy nie przesłali w systemie wniosku podpisanego elektronicznie, składają papierową wersję wniosku w dyżurującym przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru.

10 maja, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

[!] Informacja o zakwalifikowaniu będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz

 w przedszkolu lub szkole, do której  dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adres e-mail.

Od 10 maja do 23 maja

Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru (w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny).

28 maja, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.

[!] Informacja o przyjęciu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz

 w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zapisy na wolne miejsca

29 maja, od godz. 14.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 31 maja, od godz. 9.00 do 5 czerwca, do godz. 16.00

Rodzice wypełniają i składają wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu lub szkole, które dysponują wolnymi miejscami.

Od 6 czerwca do 11 czerwca

Dyrektor przedszkola lub szkoły rozpatruje wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

12 czerwca, od godz. 13.00

Rodzice otrzymają informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

[!] Rodzice potwierdzają wolę korzystania z miejsca w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru.

13 czerwca, od godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Więcej informacji na stronie

https://edukacja.um.warszawa.pl/