Ramowy rozkład dnia

7:00-8.00

 • Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych.
 • Zabawy swobodne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książek itp., indywidualna praca z dziećmi.

8.00-8.20

 • Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.
 • Ćwiczenia poranne / zabawy ruchowe / zabawy ilustracyjne, inscenizacyjne przy piosence.

8:20-8:30

 •  Przygotowanie do śniadania -czynności higieniczno-porządkowe.

8.30-9.00

 • Śniadanie 

9.00-10.30

 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju realizowane według wybranego programu wychowania.

10.30-11.45

 • Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna.
 • Spacer, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu.
 • Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

11.45-12.15

 • Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczno-porządkowe.

12:15 - 12:45

 • Obiad 

12.45-14.00

 • Wypoczynek na leżakach dla dzieci młodszych - słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 • W grupach starszych - relaksacja poobiednia.
 • Indywidualna praca z dziećmi, zajęcia wyrównawcze.
 • Zabawy i zajęcia dowolne wg zainteresowań w sali lub na powietrzu.

14.00-14.15

 • Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczno-porządkowe.

14.15-14.45

 • Podwieczorek 

14.45-15.30

 • Zabawy i gry dydaktyczne utrwalające treści, wspieranie osiągnięć dzieci i łagodzenie trudności, praca indywidualna, zajęcia w małych zespołach.
 • Dowolna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

15.30-17.00

 • Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych.
 • Zabawy i zajęcia dowolne wg zainteresowaniom dzieci.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

W ciągu dnia odbywają się zajęcia dodatkowe według ustalonego harmonogramu.