Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim:

Joanna Saj-Żukowska

Kontakt:

 

Administrator wyznaczył Zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim:

Nadiya Snopek

Kontakt: