Rada Rodziców

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na fundusz Rady Rodziców i prosimy o kolejne regularne wpłaty.

Rada Rodziców - opłata wg deklaracji rodzica. Składka uchwalona przez Radę Rodziców 40 zł/miesięcznie.
Wpłata w przedszkolu u kierownika gospodarczego lub wpłata na konto: 
Rada Rodziców   81 8015 0004 0197 0740 2002 0001. W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc.

W lutym 2024 r. łączne wydatki z funduszu Rady Rodziców wyniosły 676,74 zł i objęły m.in.:                           

- warsztaty Labolo dla dzieci,

- maski zwierząt – rekwizyty dla dzieci,

- opłaty stałe (za prowadzenie konta, prowizje).